October 1, 2023

महाराष्ट्र स्पीड न्युज

बातमी विश्वासाची

राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना जुलै ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीतील वाढीव मोबदला देण्यासाठी ५७.५६ कोटीं वितरीत करणार:आरोग्य मंत्री राजेश टोपे .

Leave a Reply